Typy investorů

chart-typy-investoru

Defenzivní investor

Klient požadující pravidelné výnosy a mírné zvyšování reálné hodnoty bez náhlých výkyvů. Absolutní prioritou je ochrana finančních prostředků. Odpovídající portfolio jen mírně překonává inflaci, zpravidla však meziročně neklesá.

Not defined:

rating rizikovosti portfolia:
0
maximální nezajištěná FX expozice:
10 %
maximální durace dluhopisové složky:
3 Not defined
investiční horizont:
2 Not defined
požadovaný výnos:
mírně překonat inflaci
roční ztráta:
zpravidla meziročně neklesá

Složení portfolia:

Neutrální alokace
Rozpětí
Nástroje peněžního trhu:
40 %
(20 - 100 %)
Not defined:
60 %
(0 - 75 %)
Not defined:
0 %
(0 - 10 %)
Alternativní investice:
0 %
(0 - 5 %)

Not defined

Not defined

Not defined:

rating rizikovosti portfolia:
1 (1, 2)
maximální nezajištěná FX expozice:
20 %
maximální durace dluhopisové složky:
5 Not defined
investiční horizont:
3 Not defined
požadovaný výnos:
překonat inflaci o 1 - 2 % ročně
roční ztráta:
zpravidla neklesá o více než 5 %

Složení portfolia:

Neutrální alokace
Rozpětí
Nástroje peněžního trhu:
15 %
(5 - 60 %)
Not defined:
65 %
(40 - 80 %)
Not defined:
15 %
(0 - 25 %)
Alternativní investice:
5 %
(0 - 10 %)

Not defined

Not defined

Not defined:

rating rizikovosti portfolia:
2 (3)
maximální nezajištěná FX expozice:
35 %
maximální durace dluhopisové složky:
6 Not defined
investiční horizont:
4 Not defined
požadovaný výnos:
překonat inflaci o 2 - 3 % ročně
roční ztráta:
zpravidla neklesá o více než 15 %

Složení portfolia:

Neutrální alokace
Rozpětí
Nástroje peněžního trhu:
10 %
(5 - 30 %)
Not defined:
50 %
(35 - 60 %)
Not defined:
30 %
(15 - 50 %)
Alternativní investice:
10 %
(5 - 15 %)

Not defined

Not defined

Not defined:

rating rizikovosti portfolia:
3 (4, 5)
maximální nezajištěná FX expozice:
50 %
maximální durace dluhopisové složky:
6 Not defined
investiční horizont:
4 Not defined
požadovaný výnos:
překonat inflaci o 3 - 4 % ročně
roční ztráta:
zpravidla neklesá o více než 30 %

Složení portfolia:

Neutrální alokace
Rozpětí
Nástroje peněžního trhu:
5 %
(0 - 20 %)
Not defined:
20 %
(0 - 50 %)
Not defined:
60 %
(30 - 75 %)
Alternativní investice:
15 %
(15 - 25 %)

Dynamický investor

Klient požadující dosažení maximálního zisku v dlouhodobém horizontu za použití rizikových instrumentů. S ohledem na možnou výši výnosů akceptuje riziko případné ztráty. Od odpovídajícího portfolia požaduje, aby překonalo inflaci o 4 % a více ročně a je srozuměn s možností meziročního poklesu hodnoty portfolia i o více jak 30 %.

Not defined:

rating rizikovosti portfolia:
4 (6, 7)
maximální nezajištěná FX expozice:
nad 50 %
maximální durace dluhopisové složky:
7 Not defined
investiční horizont:
5 Not defined
požadovaný výnos:
překonat inflaci o více jak 4 % ročně
roční ztráta:
možnost poklesu o více jak 30 %

Složení portfolia:

Neutrální alokace
Rozpětí
Nástroje peněžního trhu:
5 %
(0 - 10 %)
Not defined:
5 %
(0 - 10 %)
Not defined:
70 %
(60 - 100 %)
Alternativní investice:
20 %
(10 - 40 %)