Skupina AMUNDI

Skupina Amundi – globální správce aktiv

Skupina Amundi je dnes největším správcem aktiv v Evropě. Objem majetku pod správou dosahuje 952 miliard EUR (k 30.9.2015).

Manažerské týmy Amundi působí ve všech hlavních finančních centrech v Evropě (Paříž, Londýn, Milán), Asii (Japonsko, Hongkong, Singapur) a Spojených státech.

Pro skupinu Amundi je velmi důležitý blízký a dlouhodobý vztah s klienty a z toho plynoucí silná přítomnost na lokálních trzích.

AMUNDI group

Komplexní nabídka investičních řešení

Skupina Amundi aktivně spravuje všechna investiční aktiva denominovaná v hlavních měnách (EUR, USD, GBP, JPY).

Dluhopisy

Jeden z lídrů trhu v oblasti správy fixně úročených aktiv denominovaných v euru, globálně zaměřených dluhopisových strategií, fondů peněžního trhu a kreditních instrumentů

Akcie

Velmi silný hráč na evropském akciovém trhu. Dlouhodobé zkušenosti a hluboké znalosti japonského a saského akciového trhu a také trhu akcií obchodovaných na rozvíjejících se trzích.

AMUNDI group
Strategie zaměřené na absolutní výnos

Lídr trhu v oblasti správy strategií zaměřených na absolutní výnos díky inovacím a prokazatelné výkonnosti

Investiční řešení pro drobné investory

Mezinárodně uznávaný pro svoji odbornost a schopnost se přizpůsobit klientským požadavkům

Investiční řešení pro institucionální klienty

Oceňovaný pro svoje znalosti v investičních řešeních pro institucionální klienty (např. penzijní fondy, pojišťovny atd.)

Široká a dobře vyvážená základna klientů

Skupina Amundi v současné době poskytuje investiční řešení 8 partnerským distribučním sítím v Evropě a Asii, které mají v obsluze dohromady více jak 50 milionů. Díky majetkové účasti ve společných podnicích v Číně, Indii a Jižní Korey využívá skupina Amundi silného růstového potenciálu těchto trhů a nabízí ve spolupráci s lokálními partnery své investiční řešení dalším více jak 50 milionům klientů.

AMUNDI Group