O společnosti

PROFIL SPOLEČNOSTI

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (dále také „IKS KB“ nebo „Společnost“) patří mezi tři největší poskytovatele služeb kolektivního investování na českém trhu. Za více jak dvacet let své historie se Společnost etablovala v respektovaného správce aktiv s regionální působností ve střední a východní Evropě. Úspěšnost Společnosti podtrhuje kontinuální růst majetku pod správou, který se za posledních 10 let zvětšil více jak pětkrát. Na konci roku 2016 obhospodařovala Společnost majetek v objemu 159 miliard Kč.

  • Více jak 20 let zkušeností
  • 149 miliard Kč pod správou
  • 3. největší správce podílových fondů v ČR

Síla mezinárodní finanční skupiny

Hlavním a jediným akcionářem IKS KB je mezinárodně působící skupina AMUNDI, která je dnes největším správcem aktiv v Evropě. Objem majetku pod správou dosahuje 1 083 miliard EUR (k 31.12.2016). Manažerské týmy Amundi působí ve všech hlavních finančních centrech v Evropě (Paříž, Londýn, Milán), Asii (Japonsko, Hongkong, Singapur) a Spojených státech. Pro skupinu Amundi je velmi důležitý blízký a dlouhodobý vztah s klienty a z toho plynoucí silná přítomnost na lokálních trzích.

amundi_benefits

  • Více jak 70 fondů v CZK/USD/EUR/JPY
logo-kb-side
  • Nezávislí finanční poradci
logo-kb-pf-side
logo-kb-poj

Široká produktová nabídka

Z pohledu struktury příjmů je hlavní činností Společnosti správa otevřených podílových fondů. Na konci roku 2015 obhospodařovala Společnost 16 podílových fondů. U dalších více jak 60 fondů byla administrátorem transakcí. Fondová nabídka pokrývá všechny třídy aktiv z hlavních i rozvojových trhů. Jádro nabídky tvoří fondy vyhledávající investiční příležitosti na trzích ve střední a východní Evropě.

Distribuční síť

Hlavním distribuční partnerem Společnosti je Komerční banka, na kterou připadá zhruba 95 % všech transakcí s podílovými fondy. Vzhledem k velikosti distribuční sítě Komerční banky (počet poboček se ustálil na čísle 400, je garantovaná vysoká dostupnost produktů Společnosti. Vedle prodejních kanálů Komerční banky využívá Společnost k distribuci vybraných produktů i externích partnerů.

Individuální správa aktiv / Mandáty

Druhým pilířem podnikatelské činnosti Společnosti je individuální správa aktiv pro fyzické a právnické osoby. K nejvýznamnějším klientům patří z tohoto pohledu subjekty ze skupiny Komerční banky – Penzijní fond KB a Komerční pojišťovna. Mimo území České republiky spravuje Společnost fondy rumunské banky BRD.