Tiskové centrum

press-promo

Vyšší úroky – pro investory dobrá zpráva


Éra levných peněz je u konce. Po více než devíti letech přistoupila ČNB jako první centrální banka v EU ke zvýšení klíčové úrokové sazby a to od poslední ekonomické krize. Dvoutýdenní repo sazbu centrální bankéři zvýšili o 20 bazických bodů na 0,25 procenta. A to je zpráva, která musí těšit všechny investory – jedince, kteří si nepotřebují půjčovat a naopak mají přebytečnou hotovost, jež se snaží někam vhodně umístit a zhodnocovat.


Tento krok centrální banky znamená změnu trendu, kdy tržní sazby půjdou zase pozvolna nahoru. Lidem se bude zase více vyplácet spořit, pozvolna to budou poznávat na svých spořících účtech.


Kam s nimi?

Řada investorů si v současné době pokládá otázku, kam dnes nejlépe s penězi – kam přebytečné finanční zdroje umístit a profitovat z očekávání dalšího růstu sazeb. Současně je ale třeba říci, že zvyšování úrokových sazeb nebude nijak překotné, nýbrž velmi pozvolné. Analytičtí experti Investiční kapitálové společnosti KB (IKS KB) proto doporučují se v současné době soustředit na podílové fondy, které mají ve svém portfoliu ve větší míře obsažené akciové tituly cyklických sektorů. Dobrá makroekonomická data a silné úrovně předstihových ukazatelů jsou obecně vnímány jako signál pro další růst akciových trhů. Odhady analytiků ukazují, že by zisky evropských firem měly v následujících dvanácti měsících růst o 10 %, u amerických firem by to mělo být 8 %.


Zejména lze doporučit fondy, které v hojnější míře investují do titulů z finanční sféry – banky a pojišťovny. Právě jim zvyšování úrokových sazeb bude otevírat větší prostor pro jejich ziskové marže.


Hlavně ale cyklické obory budou těžit z ekonomické konjunktury a k tomu se přidává i očekávání dalšího posilování české koruny. Proto finanční poradci dnes v investování jednoznačně doporučují omezit konzervativní přístup a naopak více do svých portfolií umístit dynamičtější fondy – ideálně denominované v českých korunách.


Jako vhodnou volbu doporučují experti z IKS KB fondy profitující z dividendových akcií. Tato aktiva patří mezi nejméně rizikové akcie. Jedná se o stabilní společnosti vyplácející pravidelné dividendy ze svých zisků. Podílových fondů, které investují do zavedených a stabilních společností vyplácejících stabilní dividendy, mohou investoři nalézt na trhu vícero. Jedním z nejlepších je dividendový fond KB Privátní správa aktiv 5D. Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností, které nabízejí investorům pravidelnou výplatu dividendy. Největší měrou jsou ve fondu zastoupeny akcie společností z oblasti finančních služeb – zejména banky a pojišťovny.Upozornění:

S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Údaje o minulé výkonnosti zahrnují vliv poplatků, provizí a daní souvisejících s obhospodařováním fondu. Zahrnuty nejsou pouze vstupní a výstupní poplatky související s distribucí. Pro úplnou informaci prosím před investicí vždy pročtěte statut příslušného fondu, kde naleznete výčet rizik spojených s investicí. Statuty fondů, zjednodušené statuty a sdělení klíčových informací jsou dostupné na internetových stránkách www.iks-kb.cz (v českém jazyce, u fondů zahraničních mohou být statuty v jazyce anglickém), nebo jsou k dispozici na pobočkách Komerční banky, a.s. (a jiných smluvních partnerů), kde Vám rovněž ochotně poskytnou veškeré další informace.

Informace zde uvedené mají indikativní povahu a neslouží jako návod k investování ani nepředstavují investiční doporučení k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Informace zde uvedené byly získány ze zdrojů, které Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (IKS KB) považuje za spolehlivé, přesto však IKS KB neodpovídá za úplnost, spolehlivost, aktuálnost a/nebo správnost všech zde uvedených informací a neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Před provedením jakékoli investice si zde uvedené informace ověřte nebo se informujte u Vašeho poradce nebo přímo u nás v IKS KB. V případě predikcí není možné poskytnout žádnou záruku toho, že skutečný vývoj trhů bude dle našeho výhledu. Finální rozdělení fondů mezi jednotlivé třídy aktiv jsou výsledkem vlastního výběru investora, přičemž před výběrem konkrétního fondu je vždy třeba zvážit vlastní finanční situaci, vztah k riziku a účel investice.

Obsah tohoto dokumentu není určen osobám trvale bydlícím či sídlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“, jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů.