Tiskové centrum

press-promo

Oznámení o aktualizaci statutů a klíčových informací pro investory


Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá 34, PSČ 110 15, IČ 60196769 (dále jen „Společnost“), oznamuje, že aktualizovala ve statutech a klíčových informacích pro investory informace o výkonnosti a celkové nákladovosti u následujících otevřených podílových fondů (zkrácené názvy fondů) spravovaných Společností:


IKS Akciový - Střední a východní Evropa
IKS Balancovaný - dynamický
IKS Balancovaný - konzervativní
IKS Dluhopisový PLUS
IKS Krátkodobých dluhopisů
KB Absolutních výnosů
KB Dluhopisový
KB Konzervativní profil
KB Peněžní trh
KB Privátní správa aktiv 1
KB Privátní správa aktiv 2
KB Privátní správa aktiv 4
KB Privátní správa aktiv 5D
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive
KB PSA Flexibilní
KB Vyvážený profil

Dále u fondu KB Privátní správa aktiv Flexibilní došlo ke snížení rizikovosti fondu (ukazatele SRRI) ze 4 na 3. Důvodem změny bylo, že stejná změna proběhla u řídícího fondu (SG Flexible).

V Praze dne 28.6.2017.