Tiskové centrum

press-promo

Amundi Funds – Equity Global Luxury and Lifestyle – změna názvu a investiční politiky fondu


Představenstvo společnosti Amundi Funds by Vás tímto chtělo informovat o následujících změnách, které byly přijaty v souvislosti s podfondem Amundi Funds – Equity Global Luxury and Lifestyle (dále jen „Podfond“).


Úprava investiční politiky
Představenstvo se k 3. červenci 2017 rozhodlo upravit investiční politiku, aby bylo více reflektováno investiční spektrum Podfondu. V této souvislosti pak dojde k následující úpravě znění investiční politiky:

Cíl
Dosažení dlouhodobého kapitálového růstu. Podfond se konkrétně snaží překonat výkonnost indexu MSCI World (dividend reinvested), resp. indexu MSCI World Consumer Discretionary Net Index (do 30. června 2017) – po zahrnutí příslušných poplatků – v rámci jakéhokoliv období 5 let.

Úprava názvu Podfondu
S účinností k 3. červenci 2017 dojde ke změně názvu Podfondu „Amundi Funds – Equity Global Luxury and Lifestyle“, který bude nově označován jako „Amundi Funds - CPR Global Lifestyles“.Přílohy: