Tiskové centrum

press-promo

Výroční zpráva společnosti IKS KB za rok 2016 – aktualizace


Investiční kapitálová společnost KB, a.s. uveřejnila na svých stránkách aktualizaci Výroční zprávy za rok 2016. Veřejnost se může seznámit ve výroční zprávě s finančními výsledky společnosti za rok 2016, pohledem společnosti na aktuální situaci na trhu kolektivního investování a dále se všemi povinnými údaji včetně výroku auditora.

Odkaz na Výroční zprávu:
Výroční zpráva 2016