Tiskové centrum

press-promo

Změna správce, názvu a úprava investiční politiky fondu Amundi Funds – Equity US Concentrated Core


Tímto Vás informujeme, že se společnost Amundi Luxembourg, která vystupuje jako správcovská společnost společnosti Amundi Funds (dále jen „Společnost“), rozhodla jmenovat společnost Wells Fargo Capital Management Incorporated investičním manažerem (dále jen „Nový investiční manažer“) podfondu Amundi Funds – Equity US Concentrated Core (dále jen „Podfond“). Tato společnost pak s účinností od 3. května 2017 nahradí společnost TCW Investment Management Company.

Představenstvo se rozhodlo upravit od 3. května 2017 investiční politiku, aby:

  • Přijalo nový referenční ukazatel – index MSCI USA Mid Cap – namísto indexu Russell 1000 Growth (Total Return);
  • Zvýšilo limit pro minimální investice z 67 % na 85 %;
  • Vybralo akciové tituly, které jsou součástí indexu MSCI USA Mid Cap, a to namísto akciových titulů, u kterých činí tržní kapitalizace v době nákupu alespoň 1 miliardu USD.


S účinností od 3. května 2017 dojde ke změně názvu podfondu „Amundi Funds – Equity US Concentrated Core“, který bude nově znít „Amundi Funds – Wells Fargo US Mid Cap“.Přílohy: