Tiskové centrum

press-promo

Investujte bez omezení, nové smíšené fondy v eurech


Představujeme dva nové flexibilní fondy CPR Invest – Defensive (konzervativní strategie) a CPR Invest – Reactive (balancovaná strategie). Oba fondy patří ve své kategorii k nejlépe hodnoceným fondům, mají nejvyšší možné pětihvězdičkové hodnocení od společnosti Morningstar a porážejí 80 % své konkurence.


Fondy CPR Invest nemají žádná omezení, co se týče výběru aktiv a diverzifikace – mohou investovat do jakékoliv země, sektoru, akcie, dluhopisu, měny, komodity a tím tak nejlépe reagovat na trh a maximálně využít aktuální témata a příležitosti. Díky flexibilnímu přístupu v dlouhodobém období poskytují fondy i vyšší stálost výnosů. Vysoká diverzifikace a flexibilita zároveň umožňují ochranu před rizikem. Jediné riziko, kterému reálně fondy čelí je systematické (tedy pokud jdou všechny trhy/aktiva dolů), ostatní je schopen eliminovat skrze změny ve strategii na základě detailních analýz a předpovědí.


Čím jsou fondy zajímavé?
  • Neomezené investiční možnosti – napříč všemi trhy a aktivy, bez jakýchkoliv regionálních, sektorových a kapitalizačních omezení = maximální využití tržních příležitostí
  • Univerzální řešení pro investory v EUR - fondy nabízí přístup ke všem třídám aktiv s ohledem na rizikový profil klienta
  • Flexibilita a široká diverzifikace zároveň umožňuje stálý výnos a ochranu před rizikem
  • Rychlá reakce na změny na finančních trzích
  • Téměř 20 let historie, prokazatelné výsledky
  • Detailní analýzy a předpovědi ke všem možným scénářům – pokrytí všech specifických rizik, fond čelí pouze systematickému riziku (celkovému selhání všech trhů)
  • Nejvyšší pětihvězdičkové hodnocení od společnosti Morningstar
  • V porovnání s fondy s podobnou investiční strategií porážejí 80 % své konkurence

Více o fondech CPR Invest – Défensive a CPR Invest – Reactive.